Cookies

Så använder vi cookies

För att få den här sidan att fungera korrekt placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet.

 

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Det gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser (som inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar) över en tidsperiod, så att du inte behöver fortsätta att ange dem igen när du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddra från en sida till en annan.

 

Hur använder vi cookies?

 • Du kan godkänna (eller neka) vår användning av cookies på denna webbplats.
 • Du kan också välja vilken typ av cookies du samtycker till att vi använder.
 • Att aktivera alla cookies är inte strikt nödvändigt för att webbplatsen ska fungera men det kommer att ge dig en bättre surfupplevelse. Du kan välja att inte acceptera eller blockera vissa cookies, men om du gör det kanske vissa funktioner på denna webbplats inte fungerar som avsett.
 • Strikt nödvändiga cookies kommer alltid att användas för att du ska kunna komma åt hela eller delar av vår webbplats.
 • Den cookie-relaterade informationen används inte för att identifiera dig personligen och mönsterdata är helt under vår kontroll. Dessa cookies används inte för något annat ändamål än de som beskrivs här.

 

Hur man kontrollerar cookies

Du kan styra och/eller radera cookies som du vill. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

 

in English

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device.

 

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

 

How do we use cookies?

 • You can agreed (or not) to our use of cookies on this site.
 • You can also choose what type of cookies you agree for us to use.
 • Enabling all cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can choose not to accept or block some cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.
 • Strictly necessary cookies will always be used for you to be able to access all or parts of our website.
 • The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here

 

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

 • Strictly necessary
 • Functional
 • Statistical
 • Marketing
Varukorg
 • Inga produkter i varukorgen.